Kontakt

Välkomna att kontakta oss i styrelsen.  Observera att vi har ny e-post adress från och med 2022-12-20.

jazzklubb.nordost<at>gmail.com. (Post till den gamla vidarebefordras till vår nya under en övergångstid).

Vill Ni skicka in en demo CD eller annat material så ska det sändas till föreningens adress nedan.

Program för kommande säsong sätts av ett programråd under ledning av Hayati Kafe. Rådet sammanträder vanligen en gång på våren och en gång på hösten.

Vid dessa möten lyssnar vi på insända bidrag. Hänsyn tas också till förslag från enskilda styrelseledamöter och inte minst klubbmedlemmar och vår publik. Ytterligare en faktor vi beaktar är att göra programmet så omväxlande som möjligt utifrån Janos grundidé att täcka olika stilarter inom jazzen samt även erbjuda unga och lokala band tillfälle att spela för publik.

Föreningens adress

Jazzklubb Nordost
c/o Kjell Lövbom
Adolf Lemons väg 71
187 76 Täby
e-post: jazzklubb.nordost<at>gmail.com (gäller från 2022-12-20)
Plusgiro: 19 25 83–3
Org.nr: 816000-3300
Innehar F-skattebevis