Årsmöte

Årsmöte i april 2024

Årsmötet för Jazzklubb Nordost hölls den 14:e april 2024 i Kulturhuset i Vallentuna.

Lars Vargö valdes till mötesordförande och Kristina Blomberg till mötes sekreterare.

Vice ordförande Mats Blomberg presenterade verksamhetsberättelsen och Hans Lehto resultat- och balansräkningen.

Vi fick både en revisionsberättelse och en revisionsbetraktelse signerad Tommy Larsson. En mycket uppskattad betraktelse! Vår revisor rekommenderade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, vilket också beviljades av årsmötet.

Valberedningen under Birgitta Fogelvik föreslog omval av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter vilket mötet också beslutade. 

Årsmötet godkände även omval av revisorerna och valberedningen.

Medlemsavgiften beslutades att bli oförändrad under 2024, dvs 200 kr/termin.

Verksamhetsberättelse för 2023 finns på vår nedladdningssida.