Årsmöte

Årsmöte i mars 2022

Årsmötet för Jazzklubb Nordost hölls den 20:e mars 2022 i Kulturhuset i Vallentuna.

Thore Flygel valdes till mötesordförande och Kristina Blomberg till mötessekreterare.

Vice ordförande Mats Blomberg presenterade verksamhetsberättelsen och Hans Lehto resultat- och balansräkningen.

Vår revisor Erik Waesterberg rekommenderade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, vilket också beviljades av årsmötet.

Valberedningen under Birgitta Fogelvik föreslog omval av ordförande och övriga styrelseledamöter vilket också mötet beslutade. Utöver dessa föreslog valberedningen att styrelsen utökas med Gunnel Gisslén som ordinarie ledamot och Anna Bergström som suppleant. Även detta godkändes av årsmötet.

Årsmötet godkände även omval av revisorerna och valberedningen.

Medlemsavgiften beslutades att bli oförändrad under 2022, dvs 200 kr/termin.

Verksamhetsberättelse för 2021 finns på vår nedladdningssida.