Årsmöte

Årsmöte i mars 2023

Årsmötet för Jazzklubb Nordost hölls den 26:e mars 2023 i Kulturhuset i Vallentuna.

Lars Vargö valdes till mötesordförande och Kristina Blomberg till mötessekreterare.

Vice ordförande Mats Blomberg presenterade verksamhetsberättelsen och Hans Lehto resultat- och balansräkningen.

Vi fick både en revisionsberättelse och en revisionsbetraktelse signerad Tommy Larsson. En mycket uppskattad betraktelse! Vår revisor Erik Waesterberg rekommenderade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, vilket också beviljades av årsmötet.

Valberedningen under Birgitta Fogelvik föreslog omval av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter vilket mötet också beslutade. 

Årsmötet godkände även omval av revisorerna och valberedningen.

Medlemsavgiften beslutades att bli oförändrad under 2023, dvs 200 kr/termin.

Verksamhetsberättelse för 2022 finns på vår nedladdningssida.