Konsert på Jano på Täby Park Hotel

Om Jano

Jazzklubb Nordost (JANO) bildades 1979 och har sedan dess anordnat mer än 870 jazzkonserter. Vi erbjuder levande jazzmusik varje vår och höst.
Arbetet leds av en styrelse som väljs på årsmötet i början av året. Arbetet bedrivs helt ideellt.
Alla är välkomna till jazzkvällarna. Medlemmar har förmånliga rabatter på entrén.
Klubbens historia är väl dokumenterad.

En liten programförklaring

JANO:s syfte är:

  • Att främja jazzintresset, i första hand i Stockholms nordöstra förorter: Täby, Vallentuna, Vaxholm, Åkersberga och Danderyd
  • Att skapa möjlighet för invånarna i nordostregionen att höra levande jazzmusik
  • Att verka för skäliga musikergager

Information om GDPR

Den 25:e maj 2018 kom en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen, GDPR. Den ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Så här gör Jano för att tillämpa GDPR:

Jano har ett medlemsregister för att veta vem som är medlem. När en medlem betalar sin medlemsavgift samtycker personen till att Jano lagrar uppgifter om namn, gatuadress och postadress. Janos medlemsregister hanteras av föreningen men lagras hos Svensk Jazz. Uppgifterna sparas i högst 2 år efter att medlem slutat att betala sin medlemsavgift.

För personer som önskar nyhetsbrev från Jano finns också ett register med e-postadresser. En person som lämnar sin e-postadress till Jano samtycker till att vi använder den för att skicka ut information om föreningen och vår verksamhet.

En person som köper biljett på Nortic till Janos konserter samtycker till att uppgifterna om kunden överförs till Jano.

Alla insamlade uppgifter används endast för vår verksamhet. Inga uppgifter lämnas ut till annan part.

Önskar någon veta vilka uppgifter vi har lagrat går det bra att kontakta föreningen på jazzklubb.nordost<at>gmail.com. All e-post till föreningen raderas efter 2 år.

Vi uppmanar alla personer vi har kontakt med att meddela ändringar så att vi kan ha korrekt information i vårt register.